People / NHỚ VỀ TỔ TIÊN


Khi tuổi già đã về chiều, sức khỏe cũng đã yếu dần, có lẽ bà thường ngồi ở đây đã lâu rồi, bà thầm thì cầu xin cho thân xác và tâm hồn trở về với tổ tiên là cội nguồn thiêng liêng.

Please Sign-in to view larger photo and for comment/reply!
© TrẦn CÔng Thanh
April 9, 2014 20:34
VN
CameraNIKON / D300s
LensNIKON / 105mm f/1.8
FilmDigital / ISO 400
Aperture f/9
Shutter Speed 1/125 sec
Focal Length 18.0 mm
TakenFebruary 28, 2011 15:23
Red, Green, Blue Histogram
Red Histogram
Green Histogram
Blue Histogram
Ten dominan color in this photo. Click one of these color to find another photos using the same color.
ColorsPixels
3393
2140
1049
862
704
660
505
474
444
400

Please Sign-in to view larger photo and for comment/reply!